Modul A (sk) pre základné školy

Modul A (sk) – určený žiakom základných škôl ako vhodný nástroj pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, čím sa nastavuje úspešná kariérna dráha.

Testovanie prebieha v slovenskom jazyku.

Program COMDI® Modul A vám umožňuje získať a vyhodnotiť informácie o profesionálnych záujmoch žiaka, profesionálnej orientácii, znalosti v českom jazyku, matematike a všeobecných znalostiach, zručnostiach pre profesionálne kruhy. Program mapuje dôležité osobné charakteristiky žiaka pre integráciu do spoločnosti a typ odporu žiaka v stresových situáciách. Súčasťou výstupu je stanovenie predpokladov pre rôzne študijné orientácie a odporúčania najvhodnejších typov škôl, študijných odborov.

Výrobok je vhodným doplnkom k téme výberu kariéry a asistentom vo vzdelávacom poradenstve.

COMDI® umožňuje individuálne aj skupinové vyšetrovanie. Prevádzka programu je veľmi jednoduchá. Trvanie asi 2 hodiny. Modul obsahuje asi 20 testov obsahujúcich viac ako 600 otázok, z ktorých sa získa celkový profil žiaka. Všetok diagnostický proces je automatizovaný. Výstupy každého žiaka pred tlačou kontroluje a dopĺňa odborný hodnotiteľ – psychológ. Výstup je v grafickej a tlačenej forme, doplnený podrobnou metodikou jednotlivých výstupov. E-learningová odborná príprava je k dispozícii pre vzdelávacích poradcov a pedagógov, podľa potreby môžeme poskytovať odbornú prípravu na plný úväzok.

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

90 minut
490 Kč

Alebo ak ešte nie ste určení, či sa otestujete v module A, môžete vyskúšať naše bezplatné testy. Tie sú však len v českej verzii.

Bezplatné testy

Poradné formuláre: