Modul A (sk) pre základné školy

Modul A (sk) – určený žiakom základných škôl ako vhodný nástroj pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, čím sa nastavuje úspešná kariérna dráha.

Testovanie prebieha v slovenskom jazyku.

Program COMDI® Modul A vám umožňuje získať a vyhodnotiť informácie o profesionálnych záujmoch žiaka, profesionálnej orientácii, znalosti v českom jazyku, matematike a všeobecných znalostiach, zručnostiach pre profesionálne kruhy. Program mapuje dôležité osobné charakteristiky žiaka pre integráciu do spoločnosti a typ odporu žiaka v stresových situáciách. Súčasťou výstupu je stanovenie predpokladov pre rôzne študijné orientácie a odporúčania najvhodnejších typov škôl, študijných odborov.

Výrobok je vhodným doplnkom k téme výberu kariéry a asistentom vo vzdelávacom poradenstve.

COMDI® umožňuje individuálne aj skupinové vyšetrovanie. Prevádzka programu je veľmi jednoduchá. Trvanie asi 2 hodiny. Modul obsahuje asi 20 testov obsahujúcich viac ako 600 otázok, z ktorých sa získa celkový profil žiaka. Všetok diagnostický proces je automatizovaný. Výstupy každého žiaka pred tlačou kontroluje a dopĺňa odborný hodnotiteľ – psychológ. Výstup je v grafickej a tlačenej forme, doplnený podrobnou metodikou jednotlivých výstupov. E-learningová odborná príprava je k dispozícii pre vzdelávacích poradcov a pedagógov, podľa potreby môžeme poskytovať odbornú prípravu na plný úväzok.

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

90 minut
490 Kč
405 Kč bez DPH

Alebo ak ešte nie ste určení, či sa otestujete v module A, môžete vyskúšať naše bezplatné testy. Tie sú však len v českej verzii.

Bezplatné testy

Poradné formuláre: