Kariérové poradenství podporuje vaši strategii

Součástí každé podnikatelské strategie je řízení lidských zdrojů. Nejúspěšnější firmy si dnes uvědomují, že lidské zdroje jsou významnou, někdy i jedinou konkurenční výhodou. Stále rychleji lze napodobit výrobní technologie, design výrobků, marketingovou politiku. Efektivní pracovní kolektiv však nikoliv. Většina firem dnes umí popsat organizační strukturu podporující naplňování strategie, obsah jednotlivých rolí, optimální pracovní výkon. Jen málokterá však dokáže nastavené parametry objektivně měřit, analyzovat a cíleně zlepšovat. Pomocí našich nástrojů kariérového poradenství Vám pomůžeme efektivně plánovat, řídit a rozvíjet vaše lidské zdroje v souladu s vaší podnikatelskou strategií.

Strategický potenciál pracovní diagnostiky COMDI

Pomocí počítačové pracovní a profesní diagnostiky COMDI vám pomůžeme naplnit známé přísloví "řídím pouze to, co dokážu měřit". Díky naší technologii, úspěšně ověřené na více jak 40 000 klientech, můžete dát vašemu personálnímu řízení zcela nový rozměr - personální inženýrství. Naše filosofie vychází z předpokladu, že ovlivňování klíčových kompetencí jednotlivých pracovních pozic/rolí v důsledku přinese změnu výkonnosti celé firmy. Měření kompetencí, nalezení vztahů mezi kompetencemi a strategickými metrikami pak firmě umožňuje řízení strategie prostřednictvím cíleného rozvoje lidských zdrojů.

Implementace pracovní diagnostiky COMDI do strategického řízení organizace

Podnikatelská strategie, pracovní pozice, klíčové kompetence

Inovace HR procesů pomocí pracovní diagnostiky

Pracovní diagnostiku COMDI lze zakomponovat do všech fází "životního cyklu" zaměstnance. Díky využití technologie BPM 2. generace lze navíc náš systém bez problémů integrovat s již existujícími firemními systémy (personální systém, zaměstnanecké portály), zachovat vaši firemní identitu a kulturu. Vaše HR procesy tak získají novou dynamiku a vyšší efektivitu.
 

Výběr, adaptace, rozvoj, odměňování, propouštění

Výběr zaměstnanců

 • Testování externích či interních kandidátů na pracovní pozice (role)
 • Úspora nákladů špatné volby, opakovaného výběru

Adaptace

 • Zobrazení hlavních oblastí (zacílení) adaptačního procesu (dle zobrazení deficitu klíčových kompetencí vůči optimální normě)
 • Měření rychlosti adaptace
 • Úspora nákladů na zaškolování (obsahový a časový rámec adaptace)

Rozvoj

 • Měření trendů vývoje klíčových kompetencí (ve vazbě na podnikatelskou strategii)
 • Efektivní nasazení vzdělávacích aktivit s požadovaným obsahem a výkonem
 • Rozvoj talentu pro případnou rotaci zaměstnanců
 • Úspora nákladů na neefektivní vzdělávání

Odměňování

 • Vazba mzdové politiky na klíčové kompetence (ve vazbě na podnikatelskou strategii)
 • Podpora soutěživosti a vnitřního trhu práce
 • Objektivní metrika pro tvorbu kariérových plánů, tvorbu systémů hodnocení
 • Mzda zobrazuje reálný podíl zaměstnance na naplňování podnikatelské strategie (efektivní volba mzdových forem)

Propouštění

 • Zacílení vhodných kandidátů při potřebě snižování počtu zaměstnanců z hlediska jejich reálného zapojení na naplňování podnikatelské strategie
 • Úspora nákladů chybného výběru kandidáta na propuštění

 

Soubory ke stažení: