RCV a COMDI v projektech ESF

Republikové centrum vzdělávání se věnuje projektové činnosti v oblasti rozvoje a výzkumu lidských zdrojů. Věnujeme se tvorbě vlastních projektů, jejich realizaci a administraci s tím spojené. Samostatnou oblastí je SW podpora řízení a administrace projektů. Využíváme vlastní informační systém vyvíjený speciálně pro tyto potřeby. Stejné služby nabízíme také pro ostatní organizace a naše zákazníky. Při projektovém řízení vycházíme z dlouhodobých zkušeností získaných z národních a mezinárodních projektů.

V naší organizaci se snažíme aktivně rozvíjet znalostní management. Abychom zajistili vysokou kvalitu a aktuálnost našich služeb, pravidelně si vyměňujeme zkušenosti a znalosti s dalšími partnery z oblasti výzkumu lidských zdrojů. Od vstupu České republiky do Evropské unie, se orientujeme především na projekty podléhající metodice EU.

Tato stránka je zaměřena na kariérové poradenství v jednotlivých projektech. Pokud máte zájem dozvědět se o aktuálních projektech, nebo již realizovaných projektech celé společnosti RCV klikněte, prosím, na projektová činnost RCV.