Ověření PC pro testování

Zde si můžete prověřit zda na Vášem počítači budete moci dokončit všechny testové baterie obsažené v testovém modulu COMDI.

Na této stránce pro jsme pro Vás připravili testování tzv. „průchodnosti“ testů. Konkrétně se jedná o spuštění krátkého předváděcího testu, který trvá pár vteřin k otestování internetového připojení.

Jedná se o krátký test, který je potřeba před prvním testováním COMDI 8 v učebně provést. Jedná se o test sítě, tudíž není vyžadováno tento test provádět na každém počítači zvlášť. Pokud se tento test zasekne v průběhu testování a po vyčkání cca 3 minut a po obnovení klávesou „F5“ se nic neděje nebo se testová aplikace znovu zasekne - učebna není vhodná k testování v COMDI 8 a testy programu zde nemohou být spuštěny.

Apelujeme na všechny testery programu COMDI 8, aby tento test pokaždé před prvním testováním v učebně provedli. Nezáleží na tom, jestli test uděláte sami nebo někoho pověříte, aby ho udělal za Vás. Důležité však je, že pokud tento test neproběhne, technická podpora COMDI 8 neodpovídá za možné výpadky při testování!

Otestujte zde