Modul G pro střední školy

Modul G – je určen pro studenty středních škol s maturitními obory, absolventy těchto škol a ostatní zájemce, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svou profesní dráhu. Například formou dalšího studia, nástupem v určitém oboru do praktického života, nebo doplňkovým studiem a kurzy si rozšířit svůj vědomostní obzor doplněný o získané praktické zkušenosti.

Modul G je sestaven ze souboru testů, které jednotlivě i vzájemným propojením mohou komplexně posoudit strukturu Vaší osobnosti a do jaké míry jste připraveni z hlediska:
- dílčích schopností, které Vás předurčují k měřitelnému výkonu,
- praktické připravenosti pro běžný život ve společnosti,
- osobních vlastností pro společenské soužití,
- pracovních vlastností pro práci a další vzdělávání,
- předpokladů pro studijní obory a profesní uplatnění na trhu práce.

Modul G porovnává vlastní sebehodnocení naší osobnosti se skutečnými možnostmi pro nastavení kariérové dráhy.

Skupinové nebo individuální šetření účastníků, trvá zpravidla necelé 2 vyučovací hodiny. Modul obsahuje cca 20 testů s obsahem více jak 500 otázek, ze kterých se získá celkový profil studenta. Výstup obsahuje úroveň schopností, pracovní a osobnostní vlastnosti včetně stylu učení, vlastní aspirační odhad, orientaci žáka na studijní obory a úroveň profesních předpokladů pro další vzdělávání.

Tento produkt je z hlediska rozsahu a výstupů v evropském měřítku ojedinělý. Modul G a G1 vychází z již dříve ověřených modulů nabízených programem COMDI® a je odzkoušený na středních školách v rámci ČR. Má standardizaci a validitu dle evropského recenzního modelu EFPA. Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN EN ISO 9001:2009. Práce s daty splňují normu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Program COMDI® je certifikován a evidován v EU pod č.j. CZ/98/1/82504/PI/I.1.1c/FPI. 

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

80 minut
605 Kč

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu G, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení: