Modul A pro základní školy

Modul A – určen pro žáky základních škol jako vhodný nástroj při volbě dalšího studia na středních školách, a tím nastavení úspěšné kariérové dráhy.

Program COMDI® modul A umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech v českém jazyce, matematice a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy povolání. Program zmapuje důležité osobní vlastnosti žáka pro integraci ve společnosti a typ odolnosti žáka v zátěžových situacích. Součástí výstupu je nastavení předpokladů pro různá studijní zaměření a doporučení nejvhodnějších typů škol, studijních oborů.

Produkt je vhodným doplňkem předmětu volba povolání a pomocníkem ve výchovném poradenství.

Produkt COMDI®  umožňuje jak individuální, tak skupinové šetření. Obsluha programu je velmi jednoduchá. Doba trvání cca 2 vyučovací hodiny. Modul obsahuje cca 20 testů s obsahem více jak 600 otázek, ze kterých se získá celkový profil žáka. Veškerý diagnostický proces je automatizovaný. Výstupy každého žáka jsou před vytištěním kontrolovány a doplňovány odborným hodnotitelem – psychologem. Výstup je v grafické a tištěné podobě, doplněný podrobnou metodikou jednotlivých výstupů. Pro výchovné poradce a pedagogy je k dispozici e-learningové zaškolení, dle potřeby zajistíme prezenční školení. 

Produkt  COMDI® je standardizovaný a validní dle evropského recenzního modelu EFPA. Má Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN EN ISO 9001:2009 a splňuje normu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Program COMDI® je certifikován a evidován v EU pod č.j. CZ/98/1/82504/PI/I.1.1c/FPI. 

Můžete si udělat Modul A online v našem eshopu

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu A, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení: