Modul A pro základní školy

Modul A – určen pro žáky základních škol jako vhodný nástroj při volbě dalšího studia na středních školách, a tím nastavení úspěšné kariérové dráhy.

Program COMDI® modul A umožňuje získat a vyhodnotit informace o profesních zájmech žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech v českém jazyce, matematice a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy povolání. Program zmapuje důležité osobní vlastnosti žáka pro integraci ve společnosti a typ odolnosti žáka v zátěžových situacích. Součástí výstupu je nastavení předpokladů pro různá studijní zaměření a doporučení nejvhodnějších typů škol, studijních oborů.

Produkt je vhodným doplňkem předmětu volba povolání a pomocníkem ve výchovném poradenství.

Produkt COMDI®  umožňuje jak individuální, tak skupinové šetření. Obsluha programu je velmi jednoduchá. Doba trvání cca 2 vyučovací hodiny. Modul obsahuje cca 20 testů s obsahem více jak 600 otázek, ze kterých se získá celkový profil žáka. Veškerý diagnostický proces je automatizovaný. Výstupy každého žáka jsou před vytištěním kontrolovány a doplňovány odborným hodnotitelem – psychologem. Výstup je v grafické a tištěné podobě, doplněný podrobnou metodikou jednotlivých výstupů. Pro výchovné poradce a pedagogy je k dispozici e-learningové zaškolení, dle potřeby zajistíme prezenční školení.

Spuštění testu je zdarma, jeho vyhodnocení je zpoplatněno.

90 minut
363 Kč
300 Kč bez DPH

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu A, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

 

Soubory ke stažení: