COMDI - Nábor

Neustále hledáte vhodné kandidáty na volné pozice a stále marně?

Chcete snížit finanční ztráty plynoucí ze špatného výběru nových zaměstnanců?

Pro koho je tento produkt určen?

Tento produkt je určen zejména pro ředitele a personalisty, kterým pomáhá při výběru vhodných kandidátů na pracovní pozice, kteří si uvědomují důležitost správného výběru kandidáta a případných ztrát plynoucích pro organizaci vedoucích z chybného rozhodnutí. Poskytuje relevantní podporu a tvrdá fakta v „neměřitelné“ oblasti lidských zdrojů.

Co získáte?

Výstupem je komplexní zhodnocení uchazeče/ky, kdy dáváme odpovědi na základní otázky zaměstnavatele ohledně nového uchazeče/ky o zaměstnání. Výsledkem jsou tak ušetřené finanční prostředky spojené se špatnou volbou zaměstnance, jeho náborem, zácvikem a dalšími náklady s tím spojenými. Pozitivní přínos je jednoznačný i dalších aspektů fungování firmy. Víte, zda Vás nový zaměstnanec bude týmový hráč, jaká bude jeho role v týmu, jaký je typ osobnosti a mnoho dalších.

Soubory ke stažení: