COMDI - Loajalita

Chcete vědět, zda jsou zaměstnanci loajální a  ztotožněni s filozofií firmy?

 Chcete vědět, jak jsou zaměstnanci spokojeni a s čím konkrétně?

 Víte jak je vnímána a hodnocena firemní kultura?

Pro koho je tento produkt určen?

Ředitelé, vedoucí personálních oddělení a další pracovníci, kteří ví, že loajální zaměstnanci, kteří mají sounáležitost s firmou, jsou ztotožnění s firemní etiketou a firemní politikou jsou velkým přínosem pro firmu a pomáhají dalšímu rozvoji podniku. Samozřejmě tak výrazným způsobem podporují další růst značky – hrdý zaměstnanec je skvělá vizitka!

Co získáte?

Důležité informace, které obvyklými metodami těžko změříte. Většinou jsou témata těchto rozhovorů vedena pouze jako „šuškanda“. V praxi však ovlivňují dění ve firmě i mimo ni. Jedná se zejména o:

  • Ztotožnění s filozofií firmy
  • Sounáležitost s firmou
  • Názory na firmu (obecné fungování, důvěra ve firmu,..)
  • Komunikace ve firmě
  • Prostřední na pracovišti
  • Ochota pomoci firmě mimo svoje pracovní povinnosti
  • Hodnocení firemní kultury

Soubory ke stažení: