Comdi - Talent

Víte, že největší rozdíl mezi Vaší organizací a konkurenční je v kvalitnějších zaměstnancích?

Chcete talenty najít, rozvíjet a udržet?

Pro koho je tento produkt určen?

Vyhledávání talentů a jejich udržení ve firmě je dnes klíčové pro perspektivně fungující firmy. Umět využít talent a potenciál současných pracovníků a pracovního trhu je rozhodující pro dosahování podnikatelských cílů. „TALENT“ dokáže odlišit svoji organizaci od ostatních, výraznou měrou ovlivňuje schopnost organizace porazit konkurenci. Proto je nezbytné ho včas najít, rozvíjet a udržet.

Co získáte?

Výstupem je ucelený rozbor jednotlivce, či skupiny a doporučení týkající se požadovaných oblastí, zejména však: 

  • Vytipovat talentované zaměstnance do programu rozvoje talentů.
  • Pomoc s nastavením kariérového plánu rozvoje talentovaných zaměstnanců.
  • Nastavit silné stránky pracovních pozic pro vybraná odd.
  • Prověřit schopnosti zaměstnanců a jejich loajalitu k firmě.
  • Vzájemně porovnat zaměstnance v pracovních pozicích.
  • Provést analýzu stavu pracovního potenciálu.
  • Docílit sjednocení názorů firmy a pracovníka pro plán rozvoje talentů.
  •  

Soubory ke stažení: