COMDI - Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je dlouhodobě se vyvíjející stav, který nepřijde okamžitě a naráz, ale upozorňuje na sebe různými náznaky delší dobu. Zasahuje nejen do života konkrétního člověka, ale i jeho okolí. Je to v dnešní době poměrně častý jev na různých pracovištích. Přináší vážné komplikace pro všechny – od „vyhořelého“ zaměstnance přes jeho zaměstnavatele až po případné okolí, které je s tvorbou zaměstnance či zaměstnavatele propojeno klientskou vazbou

Syndrom vyhoření (jinými slovy syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, anglicky „burnout“) byl poprvé popsán v roce 1975 americkým psychoanalytikem Herbertem J. Freudenbergerem. Lze jej specifikovat také jako ztrátu profesionálního zájmu nebo jako osobní zaujetí.

Je to psychický stav, kde převažuje citové vyčerpání. Nejčastěji se vyskytuje u povolání, kde se pracuje s lidmi. Jeho podstatou je dlouhotrvající stres. Proto postihuje zejména učitele, lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky apod.

Náš modul  COMDI s názvem „Syndrom vyhoření“ je sestaven z několika testů, které jsou zaměřeny na zjištění psychického stavu člověka a stupně jeho vyčerpanosti, což je příznakem tohoto postižení.

Výstupem modulu je grafické znázornění stavu, viz vysvědčení. Posouzení stavu lze vyhodnotit dle dané metodiky.

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

20 minut
180 Kč

Soubory ke stažení: