Modul D (L + K)

Modul "L" - Lektor dalšího vzdělávání spadá dle NSP do odborného směru výchovy a vzdělávání. Ve své pracovní činnosti řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání. Modul "L" je nastaven pro zjištění předpokladů uchazeče o toto povolání, a na jaké úrovni je, nebo bude, schopen vykonávat související pracovní činnosti:

 • Schopnost spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • Nastavovat cíle a obsah kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Znalost obsluhy a a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Schopnost navazovat vztahy s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Schopnost motivovat účastníky vzdělávacího programu.
 • Prezentovat učivo s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Schopnost vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Schopnost vést individuální konzultaci.
 • Vedení dokumentace kurzu.
 • Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO.

Modul "K" - Konzultant pro prevenci předlužení v osobních financích poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienty při rozhodování, jak vést rodinné a osobní finance a jak předcházet rizikům možného zadlužení spadá dle NSP do kategorie nezařazených povolání – Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel.  Modul „K“ zjistí, zda uchazeč o povolání má předpoklady pro výkon povolání a tyto pracovní činnosti:

 • Mít předpoklady pro kariérové poradenství klientům se zhoršenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí gendrově, etnicky, věkově či sociokulturně, s klienty ohroženými předlužením v osobních financích, nebo s klienty, kteří se již v této situaci nachází.
 • Schopnost podporovat klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 • Schopnost vyhledávat informace z různých informačních zdrojů.
 • Předpoklad pro vyhodnocování poskytované služby

Soubory ke stažení: