Modul B - zaměření na dělnická povolání

Modul B - je určen pro klienty v evidenci ÚP se zaměřením na dělnická povolání. Předpokladem je dokončené základní nebo střední vzdělání. Je méně vhodný pro klienty, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo jsou absolventy škol s technicko administrativním zaměřením.

Modul B poskytuje komplexní posouzení osobnosti (klienta) formou psychodiagnostických metod na bázi počítačového zadání, řešení, zpracování výsledků a celkového vyhodnocení.

Zjišťuje zájmy, pracovní motivaci, vědomosti, schopnosti pro různá profesní zaměření, osobnostní vlastnosti, typ osobnosti v pracovní zátěži, silné a slabé stránky osobnosti.

Klient na základě diagnostiky získává informace o svých předpokladech a možnostech ve vztahu k profesní orientaci a další pracovní kariéře vedoucí k optimálnímu rozhodnutí při volbě profesní dráhy. Získává návrhy na další řešení. Výsledky jsou vhodným podkladem pro sestavení individuálního akčního plánu.

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

90 minut
968 Kč

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu B, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení: