Modul D (NSP)

Modul D  - je určen pro zjišťování předpokladů klientů k určité profesi. Využívá již zavedených a speciálně upravených standardizovaných testových baterií dle profesní struktury Národní soustavy povolání (NSP). Pomocí modulu D si účastník může ověřit svou vědomostní úroveň a své schopnosti ve zvolené pracovní pozici (povolání) uvedené v NSP, pokud se ztotožňuje s obsahem k této pracovní pozici, případně má zájem se orientovat na jinou pracovní pozici.  Dle struktury v NSP jsou v modulu D nastaveny testové baterie, které zjistí úroveň jednotlivých Měkkých kompetencíObecných dovedností, některých Odborných znalostí a Odborných dovedností. Výstupem je přehledné vysvědčení dosažených hodnot svých schopností v popisné a grafické podobě, které lze porovnat s nastavenými hodnotami uvedenými dle oblastí v NSP.

Modul D zjistí v určité profesi naše přednosti i nedostatky, které mohou sehrát určitou roli například při výběrových řízeních, nebo při vlastním rozhodování ve volbě profesní dráhy.

Modul D nám pomůže se orientovat: Do jaké míry je zvolená profese pro nás vhodná, jaké jsou naše předpoklady protuto profesi, nastíní potřeby pro další studiumdoškolení či volbu odpovídajícího rekvalifikačního kurzu.

Výsledky modulu D pomáhají poradcům a zprostředkovatelů ÚP v nastavení IAP svých klientů a pro další spolupráci s nimi.

Metodické popisy jednotlivých výstupu jsou rozpracovány v NSP.

Soubory ke stažení: