Modul C

Tento modul je určen pro absolventy středních škol s maturitou, pro absolventy vyšších a vysokých škol – klienty ÚP, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, nebo uplatnit své dosažené vzdělání pro nedostatek odborné praxe.

Modul C poskytuje komplexní posouzení osobnosti (klienta) formou psychodiagnostických metod na bázi počítačového zadání, řešení, zpracování výsledků a celkového vyhodnocení. Jedinec se na základě sebereflexe aktivně podílí na budoucí vlastní profesní orientaci s cílem být úspěšný v životní kariéře.

Modul C je sestaven ze souboru testů, které jednotlivě i vzájemným propojením mohou komplexně posoudit strukturu naší osobnosti a do jaké míry jsme připraveni z hlediska dílčích schopností, praktické připravenosti pro běžný život, osobních vlastností pro společenské soužití, předpokladů pro profesní obory uplatnitelné na trhu práce. Výsledky jsou vhodným podkladem pro sestavení individuálního kariérového plánu

Otestování je zdarma, vyhodnocení testu je zpoplatněno.

90 minut
968 Kč

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu C, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení: