Comdi® v projektech ESF - kariérové poradenstvíxt

Vzhledem k unikátním vlastnostem počítačové pracovní a profesní diagnostiky COMDI® je vhodným nástrojem pro rozvoj kariérového poradenství v mnoha podporovaných aktivitách v rámci projektů ESF.

Pracovní a profesní diagnostika COMDI® se aktuálně používá v řadě programů OP VK, kde je vhodným řešení pro následující program, prioritní osu, oblast podpory:

Program: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:   1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

 V rámci těchto projektů se firma RVC zaměřuje pomocí svého unikátního programu COMDI zejména na:

  • Rozvoj kariérového poradenství na školách
  • Vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasných odchodem ze vzdělávání
  • Podporou rozvoje informací o kariérovém poradenství
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Podporu a rozvoj metodického vedení, pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Osvětová a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty

Poslední realizované projekty společností Republikové centrum vzdělávání z OP VK jsou ve Středočeském kraji "Odplouváme dál" CZ.1.07/1.1.32/02.0113 a v Libereckém kraji "Volím správnou kariéru" CZ.1.07/1.1.22/02.0023. Závěrečné zhodnocení obou projektů naleznete níže v Souborech ke stažení.

 

Pracovní diagnostika COMDI®je součástí řady projektů OP LZZ, kde je vhodným nástrojem pro komplexní anamnézu a získání charakteristiky klienta, jehož součástí je poznání kladných a záporných vlastností, definování vhodného směru a možnosti dalšího profesního rozvoje.

Pracovní diagnostika se v těchto projektech přímo zaměřuje na:

  • Možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta
  • Zjištění reálných předpokladů k začlenění na trh práce
  • Stanovení konkrétních dovedností, které je klient schopen získat dalším vzděláváním

Pracovní diagnostika je určena především pro klienty, kteří jsou motivovaní pro uplatnění na trhu práce a nemají větší osobnostní překážky, potřebují si především ujasnit své silné a slabé stránky, své možnosti a předpoklady a jejich sladění s aktuální nabídkou trhu práce.

Poslední realizované  projekty společností Republikové centrum vzdělávání z OP LZZ, jejichž součástí byla i Pracovní diagnostika COMDI® jsou v Jihomoravskémkém kraji "45 plus v Jihomoravském krajil" CZ.1.04/2.1.00/70.00028, v Kraji Vysočina "Jde to i s dětmi" CZ.1.04/2.1.00/70.00044 a "Cesta přes bariéry" CZ.1.04/2.1.00/70.00041.

 

Další realizované projekty společnosti RCV z posledních let naleznete níže v Souborech ke stažení.

Soubory ke stažení: