Modul B

Popis produktu

Modul B - je určen pro klienty v evidenci ÚP se zaměřením na dělnická povolání. Předpokladem je dokončené základní nebo střední vzdělání. Je méně vhodný pro klienty, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo jsou absolventy škol s technicko administrativním zaměřením.

Modul B poskytuje komplexní posouzení osobnosti (klienta) formou psychodiagnostických metod na bázi počítačového zadání, řešení, zpracování výsledků a celkového vyhodnocení.

Zjišťuje zájmy, pracovní motivaci, vědomosti, schopnosti pro různá profesní zaměření, osobnostní vlastnosti, typ osobnosti v pracovní zátěži, silné a slabé stránky osobnosti.

Klient na základě diagnostiky získává informace o svých předpokladech a možnostech ve vztahu k profesní orientaci a další pracovní kariéře vedoucí k optimálnímu rozhodnutí při volbě profesní dráhy. Získává návrhy na další řešení. Výsledky jsou vhodným podkladem pro sestavení individuálního akčního plánu.

Spustit test

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu B, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení:

90 minut
968 Kč
800 Kč bez DPH