Modul je určen pro klienty v evidenci ÚP se zaměřením na dělnická povolání. Předpokladem je dokončené základní nebo střední vzdělání. Je méně vhodný pro klienty, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo jsou absolventy škol s technicko administrativním zaměřením.

90 min.
968 Kč

Tento modul je určen pro absolventy středních škol s maturitou, pro absolventy vyšších a vysokých škol – klienty ÚP, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, nebo uplatnit své dosažené vzdělání pro nedostatek odborné praxe.

90 min.
968 Kč
1