Modul G1

Popis produktu

Modul G1 – je určen pro studenty 2. ročníků a sexty gymnázia, kteří se rozhodují, jaké volitelné předměty si vybrat pro následující ročníky studia.

Modul G1 je sestaven ze souboru testů, které jednotlivě i vzájemným propojením mohou komplexně posoudit strukturu Vaší studijní orientace, do jaké míry tomu odpovídají Vaše studijní předpoklady a na základě toho, pro jaké studijní zaměření se rozhodnout ve volitelných předmětech.

Modul G1 porovnává vlastní sebehodnocení naší osobnosti se skutečnými možnostmi pro nastavení studijního profilu.

Skupinové nebo individuální šetření účastníků, trvá zpravidla necelé 2 vyučovací hodiny. Modul obsahuje cca 20 testů s obsahem více jak 500 otázek, ze kterých se získá celkový profil studenta. Výstup obsahuje úroveň schopností, pracovní a osobnostní vlastnosti včetně stylu učení, vlastní aspirační odhad, orientaci žáka na studijní obory a úroveň profesních předpokladů pro další vzdělávání.  

Tento produkt je z hlediska rozsahu a výstupů v evropském měřítku ojedinělý. Modul G1 vychází z již dříve ověřených modulů nabízených programem COMDI® a je odzkoušený na středních školách v rámci ČR. Má standardizaci a validitu dle evropského recenzního modelu EFPA. Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN EN ISO 9001:2009. Práce s daty splňují normu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Program COMDI® je certifikován a evidován v EU pod č.j. CZ/98/1/82504/PI/I.1.1c/FPI.

Spustit test

Nebo pokud ještě nejste rozhodnuti zda se otestujete v Modulu G1, tak můžete vyzkoušet naše testy, které jsou zdarma.

Testy zdarma

Soubory ke stažení:

80 minut
605 Kč