Syndrom vyhoření

Popis produktu

Syndrom vyhoření je dlouhodobě se vyvíjející stav, který nepřijde okamžitě a naráz, ale upozorňuje na sebe různými náznaky delší dobu. Zasahuje nejen do života konkrétního člověka, ale i jeho okolí. Je to v dnešní době poměrně častý jev na různých pracovištích. Přináší vážné komplikace pro všechny – od „vyhořelého“ zaměstnance přes jeho zaměstnavatele až po případné okolí, které je s tvorbou zaměstnance či zaměstnavatele propojeno klientskou vazbou

Syndrom vyhoření (jinými slovy syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, anglicky „burnout“) byl poprvé popsán v roce 1975 americkým psychoanalytikem Herbertem J. Freudenbergerem. Lze jej specifikovat také jako ztrátu profesionálního zájmu nebo jako osobní zaujetí.

Je to psychický stav, kde převažuje citové vyčerpání. Nejčastěji se vyskytuje u povolání, kde se pracuje s lidmi. Jeho podstatou je dlouhotrvající stres. Proto postihuje zejména učitele, lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky apod.

Náš modul  COMDI s názvem „Syndrom vyhoření“ je sestaven z několika testů, které jsou zaměřeny na zjištění psychického stavu člověka a stupně jeho vyčerpanosti, což je příznakem tohoto postižení.

Výstupem modulu je grafické znázornění stavu, viz vysvědčení. Posouzení stavu lze vyhodnotit dle dané metodiky.

Spustit test

Soubory ke stažení:

20 minut
180 Kč