Modul je určen pro žáky základních škol jako vhodný nástroj při volbě dalšího studia na středních školách, a tím nastavení úspěšné kariérové dráhy.

90 min.
363 Kč

Modul je určen pro klienty v evidenci ÚP se zaměřením na dělnická povolání. Předpokladem je dokončené základní nebo střední vzdělání. Je méně vhodný pro klienty, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo jsou absolventy škol s technicko administrativním zaměřením.

90 min.
968 Kč

Modul je určen pro studenty středních škol s maturitními obory, absolventy těchto škol a ostatní zájemce, kteří se rozhodují, jakým směrem orientovat svou profesní dráhu. Například formou dalšího studia, nástupem v určitém oboru do praktického života, nebo doplňkovým studiem a kurzy si rozšířit svůj vědomostní obzor doplněný o získané praktické zkušenosti.

80 min.
605 Kč

Tento modul je určen pro absolventy středních škol s maturitou, pro absolventy vyšších a vysokých škol – klienty ÚP, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, nebo uplatnit své dosažené vzdělání pro nedostatek odborné praxe.

90 min.
968 Kč

Syndrom vyhoření je dlouhodobě se vyvíjející stav, který nepřijde okamžitě a naráz, ale upozorňuje na sebe různými náznaky delší dobu. Zasahuje nejen do života konkrétního člověka, ale i jeho okolí. Je to v dnešní době poměrně častý jev na různých pracovištích.

20 min.
60 Kč

Modul G1 – je určen pro studenty 2. ročníků a sexty gymnázia, kteří se rozhodují, jaké volitelné předměty si vybrat pro následující ročníky studia.

80 min.
605 Kč
1