Aktuality

23.5.2016

V rámci pětileté udržitelnosti projektu "Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ" v Jihočeském kraji bylo otestováno celkem 800 žáků ZŠ.

 

4. 11. 2015

Účast na 3. mezinárodní odborné konferenci v Senci

Ve dnech 4. - 6. 11. 2015 se zástupci RCV, s.r.o. účastnili v Senci 3. mezinárodní odborné konference s workshopy nazvané "Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR". Konference byla pořádána k Národnímu projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí", na kterém se firma podílí jako dodavatel počítačové profesní diagnostiky COMDI.

1. 10. 2015

Nová verze programu COMDI

V září 2015 bylo na Slovensku spuštěno testování COMDI - modulu A v nové verzi programu 8.0. Nová verze zajišťuje rychlejší zpracovávání, komfornější uživatelské prostředí s větší přehledností. Do konce září bylo v této verzi otestováno 121 žáků. Od října je nová verze programu spuštěna i pro Českou republiku.

 

21. 9. 2015

Pracovní diagnostika COMDI pro ÚP ČR - krajskou pobočku v Ústí nad Labem

Dne 21. 9. 2015 byla zahájena poradenská činnost s účastníky pracovní diagnostiky COMDI - modul A v Ústeckém kraji.  ÚP ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem do konce roku 2015 využije COMDI jako poradenský nástroj pro 150 žáků základních škol, kteří stojí před problémem volby budoucího povolání či studia.

 

14. 9. 2015

COMDI jako nástroj výběrových řízení

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. již několik let využívají pracovní a profesní počítačovou diagnostiku COMDI při výběrových řízeních na různé pracovní pozice. V současnosti se testuje 207 zájemce o pracovní uplatnění v této firmě.

 

20. 8. 2015

Mimořádná časově omezená nabídka

Na školní rok 2015-2016 mimořádně nabízíme základním i středním školám možnost uzavřít licenční smlouvu na  Pracovní a profesní počítačovou diagnostiku COMDI. Více v menu webu: Testy pro žáky - Vámi zvolený modul.

 

30. 6. 2015

Veřejná zakázka Pracovní diagnostika II úspěšně dokončena

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., realizovalo pracovní diagnostiky COMDI pro projekt "Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" v období od prosince 2014 do 30. 6.  2015. Diagnostiku absolvovalo celkem 498 uchazečů o zaměstnání z 11 krajů České republiky (Zlínský, Moravskoslezský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Jihomoravský, Pardubický, Plzeňský, Praha a Vysočina).

 

16. 1. 2015

Úspěšná certifikace ISO 27001:2014

Dne 16.1. 2015 naše společnost úspěšně implementovala nový systém řízení kvality dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro oblast Pracovní a profesní diagnostiky. Tato certifikace osvědčuje certifikovaný systém managementu bezpečnosti informací.

 

31. 8. 2014

Projekt Volím správnou kariéru úšpěšně ukončen.

Společnost RCV, s. r. o. realizvala projekt OPVK Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 v Libereckém Kraji s využitím pracovnía profesní diagnostiky COMDI. Výsledkem tohoto projektu je více než 2.200 podpořených žáků v kariérovém poradenství a více než 800 podpořených žáků v rámci individuálního poradenství.

Více informací o projektu naleznete na projektových stránkách projektu http://spravnakariera.rcv.cz

 

21. 5. 2014

Internetové stránky projektu Odplováme dál

Internetové stránky projektu Odplouváme dál reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0113 byly spuštěny na adresehttp://odplouvamedal.rcv.cz/

 

28. 2. 2014

Zahájeno testování na Slovensku

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislavě zahájil v rámci národního projektu " „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ testování žáků základních škol počítačovou profesní diagnostikou COMDI.

 

3. 1. 2014

Společnost Republikové centrum vzdělávání uspěla na Slovensku

Společnost RCV uspěla v mezinárodním výběrovém řízení a stala se dodavatelem pracovní diagnostiky COMDI – modul A pro slovenského zadavatele.  Rozsah dodávky předpokládá zapojení cca 1400 institucí – ZŠ, poradny, výzkumné ústavy, státní správa. Zároveň s tímto budeme dodávat edukační služby v oblasti kariérového poradenství pro výše uvedené instituce ať už formou osobního školení, on-line školení v Mooglu nebo formou upravených metodik pro slovenský trh. Součástí dodávky je také licence na otestování 20.000 uživatelů v pracovní diagnostice COMDI – modul A.

Tento projekt bude trvat do roku 2016.

31. 12. 2013

 

Vytvořen e-learningový metodický kurz pro interprety výstupů diagnostiky COMDI

V rámci projektu "Volím správnou kariéru" byl vytvořen e-learningový kurz pro práci s výstupy profesní diagnostiky COMDI modul A se zaměřením na práci výchovných poradců a psychologů. Metodika je doplněna audiovizuálními spoty. Výstupem kurzu je získání osvědčení interpreta profesní diagnostiky COMDI modulu A.

 

1. 5. 2013

RCV zahajuje projekt na podporu kariérového poradenství - Odplouváme dál

Společnost RCV zahajuje projekt zaměřený na kariérové poradenství Odplouváme dál reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0113

Projekt „Odplouváme dál“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Účelem projektu je rozvoj KP ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové činnosti směřující k žákům a výchovným poradcům škol, zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací dráhy žáků ve Středočeském kraji.

Období realizace je od 1.5.2013 – 31.12.2014

 

8. 11. 2012

RCV pořádá seminář Odolávání stresu

Jednodenní kurz se zaměřuje na odhalení stresu ve všech jeho podobách, naučíme Vás, kdy je stres ještě motivující a kdy je již škodlivý. Jako bonus získáte možnost otestovat se testem „Jak zvládáte stresové zátěže“ a následně rozebereme možnosti, jak zvládat stres a správně relaxovat.

 

1. 11. 2012

Nový projekt OPVK

Společnost RCV, s. r. o. realizuje projekt OPVK Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 v Libereckém Kraji s využitím pracovnía profesní diagnostiky COMDI.

 

29. 10. 2012

Společnost RCV se účastnila HR days

Společnost RCV se účastnila odborného veletrhu HR days.

 

6. 6. 2012

Nové internetové stránky COMDI

Připravili jsme si pro Vás nové internetové stránky. Připravili jsme pro Vás nový desing, rozšířenou nabídku produktů a služeb a jako bonus přidáváme i odborné informace ohledně produktu i jeho využití např. v projektech ESF.